INDEX


Autor:Petr Holas
Datum:29.7.2007
Místo pořízení:Náměstí Přemyslovců, Nymburk
Neoficiální vlajka Nymburka
Státní vlajka České republiky
Vlajka Vrútek (Slovensko)
nesprávné vyvěšení
Chybná vlajka Żarówa (Polsko)
správné pořadí barev V-R-Y
Vlajka Neuruppinu (Německo)