INDEX


Autor:Petr Holas
Datum:16.3.2005
Místo pořízení:Úřad vlády ČR, Praha
Státní vlajka České republiky
Vlajka Evropské unie