INDEX


Autor:Petr Holas
Datum:27.6.2006
Místo pořízení:Velvyslanectví Srbska, Praha
Státní vlajka Srbska