INDEX


Autor:Petr Holas
Datum:8.1.2005
Místo pořízení:Žižkov (pohled na vrch Vítkov), Praha
Státní vlajka České republiky